ห้องเรียนสู้ฝุ่น

การรับมือกับฝุ่นควัน PM2.5 

สนับสนุนโดย: สสส

ปัญหาเรื่องฝุ่นควัน PM2.5 เป็นปัญหาของเราทุกคน การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ห้องเรียน คุณครู และลูกหลาน เพื่อสร้างความตระหนัก เรียนรู้สู้ฝุ่น โดยเริ่มจากห้องเรียน

เกี่ยวกับโครงการ

ที่มาของโครงการ

ความรุนแรงของสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยทั่วกัน…

พื้นที่ศึกษา

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่

แนวคิดโครงการ

สร้างการเรียนรู้และการสื่อสารสู้ภัยฝุ่น ” ระบบธงสุขภาพ “…

ห้องเรียนสู้ฝุ่น
Smoke Watch

หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร สู้ภัยฝุ่นในโรงเรียน 

Haze Factor : ปัจจัยหมอกควัน

ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาหมอกควันประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ เช่น อุณหภูมิความชื้น ความกดอากาศ ทิศทางลม พื้นที่แอ่งกระทะ เขตเมืองที่มีอาคารสูง ฯลฯ โดยจะสังเกตได้ว่า ในพื้นที่จะประสบกับปัญหาหมอกควันรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและในวันที่มีความกดอากาศสูงหรือไม่มีการพัดผ่านของลม จะทำให้หมอกควันลอยปกคลุมในพื้นที่อย่างยาวนานกว่าวันที่มีอากาศแจ่มใสหรือมีการพัดผ่านของลมหรือมีความชื้นในอากาศสูง เช่น ฝนตกซึ่งลักษณะของการเกิดไฟและการกระจายตัวของควันโดยทั่วไปแล้วลมจะเป็นตัวสนับสนุน ทำให้ความเข้มข้นของหมอกควันลดลง เพราะควันจะเจือจางหากมีปริมาตรอากาศเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่เกิดความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการไหม้ระยะแรก ควันไฟจะลอยตัวขึ้นด้านบนและจะคงตัวจนกระทั่งเริ่มเย็น จากนั้นจะค่อยลดตัวต่ำลงและเริ่มเจือจางและแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีแดดอากาศจะร้อนและลอยตัวขึ้นด้านบน

สถานการณ์

ติดตามสถานการณ์หมอกควัน  For All of Us Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Donec rutrum congue leo eget...

ติดตามสถานการณ์หมอกควัน  For All of Us Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Donec rutrum congue leo eget...

Activity

การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 10 แผนการเรียนรู้ )

ห้องเรียนสู้ฝุ่น

เอกสารรวม 10 กิจกรรม

นิยามและความหมาย

กิจกรรมที่ 1: ฝุ่นคืออะไร ?

สาเหตุ

กิจกรรมที่ 2: การเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองอากาศในพื้นที่ : ฝุ่นมาจากไหน ?

สถานการณ์

กิจกรรมที่ 3: สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน

ผลกระทบ

กิจกรรมที่ 4: ผลกระทบของค่าฝุ่นละอองอากาศกับสุขภาพของเรา

เตรียมความพร้อม

กิจกรรมที่ 5: การเตรียมพร้อมรับมือภัยฝุ่น

เครื่องมือ

กิจกรรมที่ 7: เครื่องวัดระดับฝุ่น pm 2.5 : ยักษ์ขาว

ธงสุขภาพ

กิจกรรมที่ 8: ระบบธงสุขภาพในโรงเรียน

บทบาท

กิจกรรมที่ 10: บทบาทของเด็กและเยาวชน
Application

BLUE SCHOOL   ห้องเรียนสู้ฝุ่น

GET APPLICATION

Application

Smoke watch | แสดงจุดความร้อน

Smoke watch เป็นเครื่องมือแสดงจุดความร้อน VIIRS และการแจ้งเตือนในจังหวัดเชียงราย โดยจะได้มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ในการแจ้งข้อมูลการเผาของชาวบ้านในชุมชน โดยมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้แก่ สถานที่ วัน เวลา รูปภาพ เสียง ข้อความ ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ และ/หรือข้อมูลผู้แจ้ง

โดยมีรูปแบบการอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การแจ้งข้อมูลการเผา (แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ป่าไม้) และการแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นเบาะแส (แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยทันที จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเข้ามาอัพเดทสถานะของตำแหน่งที่ได้รับแจ้งต่อไป

“ผมอยากให้โรงเรียนทุกแห่งใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งในสถานการณ์หมอกควันเช่นนี้ผมเชื่อว่าจะสร้างการรับรู้และทำให้ผู้เรียนตระหนักต่อปัญหาร่วมกันได้ง่ายกว่าปกติ”
- นายอำนาจ วิชยานุวัติ -

Our Partners & Sponsors

Icon

Get In Touch